You are receiving this email because the email address was subscribed to my email list.
Having trouble reading this email? View it on my website.

Studio Trenkel presents: Meer van veel

U bent van harte welkom bij de opening van de groepstentoonstelling ‘Meer van veel’. De opening is vrijdag 7 juni van 17:00 tot 19:00 uur in Studio Trenkel aan het Rijnhoutplein 4 in Rotterdam.

‘Meer van veel’ toont tekeningen, schetsen, modellen, dummys en boeken.
De deelnemende kunstenaars zijn: d.a.t/drawing apart together (Claudie de Cleen, Tammo Schuringa en Corinne Bonsma), Dagmar Baumann en Karin Trenkel.
Timmer Art Books en Akerman Daly laten een aantal publicaties zien. De expositie maakt deel uit van de Language & Art Gallery Tour 2013 van Poetry International.
Woensdag 12 juni ca 14:15 uur geeft Mustafa Stitou in de Studio een voordracht.

De expositie is van 8 juni tot en met 23 juni te bezichtigen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 – 17:00 uur.

 

Download hier de uitnodingskaart ‘Meer van veel’.

www.karintrenkel.nl